mandag, 25 mai 2020

Logg inn for investorerGB          NO          FR          DE
Velkommen PDF Skriv ut E-post

...til vår verden med Greenfield Composter® 

 

Eco-Industrial Management AS (Eco-IM) har under merket Greenfield Composter® utviklet et komposteringssystem for å nedbryte og behandle organisk avfall.

Avfallsselskap, byer, tettsteder og kommuner, golfbaner, bønder, grønnsaksprodusenter, fruktdyrkere, vinbønder og andre som behandler organisk avfall eller er avhengig av økologisk gjødsel og jordforbedringsmiddel, kan kjøpe, leie eller lease komposteringsreaktorer. 

Skulle ønsket være at Eco-Industrial Management AS hjelper med driften, kan vi sammen med våre partnere inngå en samarbeidsavtale og vi kan filby biogassanlegg*. 

Målet for Eco-Industrial Management AS er å tilby en miljøvennlig behandling av organisk avfall som blir omdannet til en høyverdig Greenfield Compost® på meget kort tid. 

Den som komposterer kan tjene på å motta organisk avfall og nedbryte dette til et jordforbedrings-middel, og få ytterlige inntekter ved å selge verdifull kompost, produsert etter EU - direktiv og med kvalitetssertifikat. 

  

* www.en-t-ex.com